Пламъкът на канавката

Пламъкът на канавката

Речта приключи. За миг имаше ужасен тишина. Тогава Реймънд се отпусна тежко на стола си – изтощен и отпуснат. Тялото му лежеше по средата на…